Verlaag de kostprijs van je zonwering met een premie

Als vandaag in België een premie wordt toegekend, is die vooral gericht op het verbeteren van de energiescore van je woning. Op die manier wil de overheid het verbruik voor verwarming en airco doen dalen. Ook rolluiken en screens dragen bij tot een gunstigere energiescore. Zo voorkomen zonwering en rolluiken, buiten aangebracht voor je ramen, oververhitting. In de wintermaanden houden rolluiken de warmte beter binnen. 

In België worden verschillende energiescores gebruikt. We zetten even de belangrijkste voor je op een rij en zorgen er voor dat de kostprijs van je rolluiken of screens past binnen jouw budget. 

ENERGIESCORES

EPC

Iedereen die een huis gekocht of verkocht heeft kent zeker de term EPC. EPC staat voor energieprestatiecertificaat en is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is. Het certificaat houdt zowel rekening met de gebouwschil als de installaties.

E-peil

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het is het resultaat van een berekening en de vergelijking met een referentiegebouw. Zonwering in het vlak, parallel met het venster, zoals screens en rolluiken, wordt voor het E-peil in aanmerking genomen. In 2023 mag het E-peil van een nieuwe woning maximaal E30 bedragen. In Wallonië mag het maximaal E45 zijn.

S-peil

Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van je woning op peil te houden en hoe efficiënter de vorm (met zo weinig mogelijk warmteverliesoppervlakken), hoe lager en hoe beter het S-peil. De huidige eis voor het S-peil ligt op S28 in Vlaanderen en S35 in Wallonië.

Hierop kwam heel wat kritiek van energiedeskundigen omdat dit de bouwkost de hoogte in zou duwen. Maar de extra kosten vallen goed mee als je bij het ontwerp voldoende rekening houdt met een goeie oriëntatie van je woning en zonnewinsten. Als je bijvoorbeeld grotere ramen wil plaatsen is dat geen probleem als je dit compenseert met extra zonwering.

PREMIES

Als je de energiescore van je woning wil verbeteren, kan je beroep doen op verschillende premies, zowel op federaal, regionaal en soms ook op gemeentelijk niveau. Aangezien rolluiken en screens bijdragen tot de verlaging van je energiescore, heb je dus ook bij de plaatsing ervan recht op een premie.

De EPB-eisen verschillen dan wel van gewest tot gewest, het doel was om vanaf 2021 energie-neutrale woningen te bouwen. Vanaf 2021 is dan ook BEN (bijna-energieneutraal) de norm in Vlaanderen en Q-ZEN (Quasi Zéro Energie) in Wallonië. Een bijna-energieneutrale woning verbruikt weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De nodige energie wordt voornamelijk uit hernieuwbare energiebronnen gehaald. 

FEDERAAL

Voor bestaande woningen die ouder zijn dan 10 jaar, heb je bij een renovatie recht op een verlaging van je btw-tarief naar 6%. Onder renovatiewerken vallen ook alle werken aan de buitenkant van de woning. Ook rolluiken en screens die geplaatst worden aan de buitenkant van het gebouw, komen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief.

VLAANDEREN

VERBOUWING

Ook op Vlaams niveau heb je bij een verbouwing recht op een renovatiepremie. Vlaanderen werkt met vier categorieën die in aanmerking komen voor de premie.

Onder categorie 3 vallen rolluiken en de afwerking, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, op voorwaarde dat daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden.

Woningen met een ondermaatse energieprestaties kunnen ook in aanmerking komen voor een EPC-labelpremie. Die moet worden aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.

Het EPC-label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat (EPC) van

  • de woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.;
  • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).

WALLONIË & BRUSSEL

In het verleden werd er een specifieke premie voor buitenzonwering uitgekeerd in Wallonië. Deze premie werd echter vervangen door een algemene . Vandaag kan je beroep doen op la prime à la renovation ou le Rénopack voor al je renovatiewerken.

Sinds 1 januari 2022 bundelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle energie en renovatiepremies onder RENOLUTION.Brussels. Vroeger was er een specifieke premie voor het plaatsen van buitenwonwering bij een bestaande woning. Maar ook dit valt nu onder de RENOLUTION-Premies. Klik hier voor een overzicht van alle RENOLUTION-Premies.
 

En de GEMEENTE?

Soms geeft ook de gemeente een premie voor een renovatie die de energieprestatiescore van je woning verbetert. Informeer je dus ook bij je gemeente of je in jouw regio geen recht hebt op een extra premie voor je renovatiewerken.

Het plaatsen van screens draagt dus sowieso bij tot het verbeteren van de energieprestatie van je woning. Rolluiken doen dit het hele jaar door want in de winter hebben ze een extra isolerend effect en in de zomermaanden houden ze de hitte van de zon tegen.

Screens zijn tijdens de zomer een elegante oplossing om de zon buitens huis te houden.

Lees meer over de aanvraag van je premie voor rolluiken en screens op de verozo.be